Najaarsbemesting - VaBomix 25 kg - ALLEEN AF TE HALEN

€ 60,50

VaBomix 2 is de allround meststof voor borders, gazons, hagen en bomen bruikbaar in het najaar. Deze meststof is breed inzetbaar van oktober t/m februari of het jaarrond op gronden waar een gebrek aan kalium is. Het hogere gehalte kalium in deze meststof zorgt voor afharding van het gewas in de winter en beschermt tegen schimmelaantastingen. Hierdoor zijn de planten minder vatbaar voor ziektes en plagen en komen sterker en vitaler de winter uit. Het gazon blijft mooier van kleur en komt zo groener de winter uit. VaBomix2 kan tevens worden ingezet om kalium tekorten op te heffen.

- ALLEEN AF TE HALEN

  • najaarsmest
  • kaliummeststof bij tekorten
  • afharding en bescherming gewas
  • voor borders, gazons, bomen en hagen
  • vitalere start planten/gazons in het voorjaar
  • meer kleur (gazon) in de winter